aaa


Ooit op een oud-leidingsavond van 45 jaar chiro achter-Olen werd het idee gelanceerd voor een oud-leidingskamp. Er werden medewerkers gevraagd, ideeën enz... Om een lang verhaal kort te maken: er werd vergaderd met een aantal oud-leidingsmensen en Peestoemp was geboren, een chirokamp voor en door oud-leiding.
Dit eerste kamp ging door in Oost-Ham. Je kon kiezen tussen en volledig vijfdaags kamp of een verkorte weekend-versie. Je uitsloven voor activiteiten, meezingen tijdens een zangstonde, chiropap drinken,... kortom we gingen op kamp.

Er werd gekozen om zoveel mogelijk de formule van een echt chirobivak te behouden. Er werden dus ook verschillende activiteiten op PEESTOEMP georganiseerd. Hoe ging dit in zijn werk? Wel op voorhand werden er een aantal vrijwilligers aangesproken die dan samen met enkele personen een activiteit in mekaar knutselden.
Met al deze activiteiten werd dan een programma-aanbod in mekaar gestoken. Elke ochtend na het ontbijt konden de 'peestoempers' die er eens in wilden vliegen zich inschrijven voor een bepaalde activiteit.
Uiteraard waren er ook enkele groepsmomenten: opening, een zangstonde, familiedag, kampvuur en elke avond kon men de dag afsluiten "Chez Tienne"
Voor de dagelijkse diensten werd Suzanne van Interlabor ingeschakeld. Koks van ons eerste kamp waren oud-leidingsmensen van Arendonk, daarna konden we een beroep doen op oud-leidingsmensen van Larum. De laatste edities werden verzorgd door kosk die ook oud-leiding zijn van onze eignenste chiro.

De reacties waren zeer positief, iedereen vond het voor herhaling vatbaar. Ondertussen hebben velen al genoten van één of meerdere 'peestoempen'. We zijn aan de zevende editie toe! De formule is dezelfde gebleven: een kamp voor en door oud-leiding van verschillende generaties met kinderen en kleinkinderen die genieten van verschillende activiteiten zoals op een echt chirokamp.

Nieuw vanaf 2019 is dat je niet alleen voor de vijfdaagse of de weekendformule kan kiezen maar ook enkel op vrijdag kan langskomen.

Tot op Peestoemp!?

een cartoon van Jan L